Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru

  • Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze Firmą zawieranej w ramach działalności Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
  • Nabywca może odstąpić od umowy składając Firmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niezależnie od tego Nabywca jest uprawniony do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@jeansly.pl W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Firmy: ul. Kielecka 76, 26-008 Bęczków. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży – od objęcia sprzedawanych towarów w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach (części składowe) ale ostatecznie stanowią jeden towar – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Firma ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy to jest koszt opakowania oraz opłatę pocztową za odesłanie zwracanego towaru. Zwroty nie mogą być dokonywane za pobraniem pocztowym.
  • Nabywca ma obowiązek zwrócić Firmie zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Firmę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
  • Nabywca ma obowiązek zwrócić Firmie zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Firmę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
  • Zwracane Towary należy odesłać na adres Firmy: ul. Kielecka 76, 26-008 Bęczków.
  • Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Nabywcy odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl